Tôi buồn quá!có ai cho tôi 1 lời khuyên thực sự ko nào?

tôi đang yêu 1 người và người đó cũng yêu tôi như tôi yêu người đó vậy,nhưng chúng tôi sẽ không có kết quả gì cả cho tương lai sau này,vì tôi là người đã có gia đình,còn anh ấy là người độc thân nhưng cũng không thể đến được với nhau vì anh ấy làm công việc của nhà nước mà theo tôi biết thì những người làm trong đó... hiển thị thêm tôi đang yêu 1 người và người đó cũng yêu tôi như tôi yêu người đó vậy,nhưng chúng tôi sẽ không có kết quả gì cả cho tương lai sau này,vì tôi là người đã có gia đình,còn anh ấy là người độc thân nhưng cũng không thể đến được với nhau vì anh ấy làm công việc của nhà nước mà theo tôi biết thì những người làm trong đó thì không thể đến với người như tôi được tôi buôn quá. các bạn hãy giúp và cho tôi 1 lời khuyên thật sư. cảm ơn nhiều.
13 câu trả lời 13