Các bạn chỉ giúp dùm tại sao MVT của tôi khi click vào self extract 1 file nó báo file corrupt ?

khi cài 1 dĩa nào đó như windows XP SP3 ,Nero...máy cũng báo files corrupt mặc dù các dĩa này cài các máy khác vẫn bình thường ...! vậy MVT tôi bị hư gì ?
1 câu trả lời 1