Triết học là khoa học của khoa học?

Vậy người giỏi triết học phải biết và hiểu các bộ môn khác thật giỏi không thì thành nhà "hoang tưởng".Các triết gia lớn đều rất am tường các môn khoa học khác.Các bạn nghĩ sao nhiều người tự nhận là nhà triết học mà chẳng hiểu hay biết gì các môn khoa học khác?
15 câu trả lời 15