Làm thế nào để lập nich chat nhanh?

tôi muốn lập ních chát nhanh nhất chỉ trong chưa đầy 00h03 phút
2 câu trả lời 2