Thông tin về nhạc sĩ vũ trọng tường?

thông tin phải thật sự đầy đủ, thanz nhìu nh0a
2 câu trả lời 2