Giúp chuyển họ tên sang tiếng Trung Quốc các bác ơi?

Tôi đã không tròn vụ này nên bỏ 5 điểm nhờ các bác vì không chịu nỗi lời thống thiết của anh bạn này: Viết hộ tôi họ tên (đặng thanh nga) bằng tiếng trung quốc? Câu trả lời hay nhất - Do người đặt câu hỏi bình chọn Tính chi ... sớm quá vậy?? Đánh giá của người hỏi: Ý kiến của người đặt câu hỏi: sao khong... hiển thị thêm Tôi đã không tròn vụ này nên bỏ 5 điểm nhờ các bác vì không chịu nỗi lời thống thiết của anh bạn này:

Viết hộ tôi họ tên (đặng thanh nga) bằng tiếng trung quốc?
Câu trả lời hay nhất - Do người đặt câu hỏi bình chọn
Tính chi ... sớm quá vậy??

Đánh giá của người hỏi: Ý kiến của người đặt câu hỏi:
sao khong ai viet ho toi sao? co gang giup toi di cac ban oi
5 câu trả lời 5