Một năm (365 ngày) trái đất tự xoay quanh mình bao nhiêu vòng?

câu hỏi vui, mừng trung thu, các bạn trả lời nhanh cho mình nha!!!!!!
7 câu trả lời 7