Bạn nghĩ sao nếu câu hỏi này đặt vào bạn ?

Phỏng vấn : Khi đi mua hàng cô chọn hàng như thế nào, nếu cửa hàng đó gây ô nhiễm nghiêm trọng đến đất nước của cô, của đồng bào cô. Người mua hàng : Tôi không quan tâm ! tôi chỉ thấy cái nào tốt, giá mềm là mua, tôi ko để ý đến các chuyện khác Phỏng vấn người khác. Người phỏng vấn : Khi đi mua hàng cô... hiển thị thêm Phỏng vấn : Khi đi mua hàng cô chọn hàng như thế nào, nếu cửa hàng đó gây ô nhiễm nghiêm trọng đến đất nước của cô, của đồng bào cô.

Người mua hàng : Tôi không quan tâm ! tôi chỉ thấy cái nào tốt, giá mềm là mua, tôi ko để ý đến các chuyện khác

Phỏng vấn người khác.
Người phỏng vấn : Khi đi mua hàng cô chọn hàng như thế nào, nếu cửa hàng đó gây ô nhiễm nghiêm trọng đến đất nước của cô, của đồng bà cô, cô có đổi sang một hãng khác ko ?
Người mua : Không quan tâm, cứ rẻ là mua !
........
Và hầu như người phỏng vấn chỉ nhận được những câu trả lời tuơng tự.

Tại sao dân chúng nước mình ko tẩy chay hàng doanh nghiệp làm hại đến môi trường sống của chính họ trong khi các nước khác trên thế giới họ lập ra một hội đến cả chục ngàn người để tổ chức tẩy chay đồng loạt sản phẩm của công ty, doanh nghiệp nào gây hại đến đất nước họ ! Dân VN chúng ra bàng quan thế ư ?
Nước xả VEDAN nếu không ảnh hưởng gì đến họ thì họ chẳng quan tâm thế ư ? tâm lý này đã tồn tại trong đầu dân ta từ lúc nào rồi nhĩ ?
______________________________________...

14 câu trả lời 14