LÀM SAO ĐỌC THƯ ... NGOẠI?

Tôi chưa một lần đến lớp vi tính, tin học (chủ yếu hỏi bạn, ghi giấy về ...áp dụng), lại dốt tiếng Anh, nên khó khăn trong sử dụng mạng.Gần đây hộp thư tôi hay có những lá thư ... ngoại, nhìn hoa cả mắt, chẳng hiểu gì cả. Dù quảng cáo sao họ không ghi chữ Việt có phải dễ... quảng cáo không? Vật lộn với tự điển mệt... hiển thị thêm Tôi chưa một lần đến lớp vi tính, tin học (chủ yếu hỏi bạn, ghi giấy về ...áp dụng), lại dốt tiếng Anh, nên khó khăn trong sử dụng mạng.Gần đây hộp thư tôi hay có những lá thư ... ngoại, nhìn hoa cả mắt, chẳng hiểu gì cả. Dù quảng cáo sao họ không ghi chữ Việt có phải dễ... quảng cáo không? Vật lộn với tự điển mệt quá. Các bạn giúp tôi cách đọc và xử lí thư ... ngoại nhá. Cám ơn.
1 câu trả lời 1