Tôi muốn tư vấn mua vé maý bay đi mỹ. hãngHK nào có thể goị là được.tôi đi lần đầu.không muốn phải dừng nhiều ?

đi từ HCMC đến Virginia cụ thể là phi trường Norfolk. tôi rất cần sự giup do vi tôi lơn tuổi và khg biêt tiếng anh
1 câu trả lời 1