Có bao giờ bạn hỏi : Tại sao nước Mỹ giàu nhất thế giới ?

Sản lượng công , nông nghiệp của Mỹ không phải cao nhất thế giới !
Hàng hóa của Mỹ không phải tốt nhất thế giới !
Nhưng tại sao..... ?!!!
19 câu trả lời 19