Chứng minh tam giác đều?

Cho hình thang cân ABCD, góc nhọn tạo bỡi 2 đường chéo AC và BD bằng 60 độ, M là hình chiếu của B trên AC, N là hình chiếu của C trên BD. G là trung điểm BC. Chứng minh GMN là tam giác đều.

Nhờ mọi người giải giúp-xin cảm ơn
Cập nhật: cảm ơn ban leminh09, nhưng tôi muốn có cách giải của chương trình lớp 8
thân mến!
1 câu trả lời 1