Cái user account nhà em nó bị làm sao ý, đã lập 2 user, 1 là admin, cái kia là limit?

Cái user account nhà em nó bị làm sao ý, đã lập 2 user, 1 là admin, cái kia là limit em đã chọn Use welcome screen và use fast user switching và set password cho user admin nhưng khi windows khởi động thì nó lại chạy thẳng vào user admin, các bác giúp em với nhá, ai giúp đc em tặng 10đ ^^
1 câu trả lời 1