Cho mình hỏi mình có thể xin lại giấy báo điểm số 2 ko? ?

Khi mình nộp vào trường để xét tuyển NV2. Bây giờ xét xong rồi, không biết mình có xin lại được giấy báo điểm số 2 không. Ai biết nói cho mình với.
3 câu trả lời 3