Người ta sẽ hạnh phúc hơn nếu có nhiều bạn bè xã giao hay ít bạn bè nhưng là những người bạn thân thiết?

Có lẽ tớ là người cầu toàn. Nhiều lúc tớ thích có thật nhiều bạn bè vì mỗi người đều có những tính cách, sở trường, kinh nghiệm sống hay riêng mà tớ có thể học hỏi và làm cho cuộc sống của mình trở nên phong phú. Nhưng có những lúc gặp những khó khăn vấp ngã trong cuộc sống, tớ lại thấy chỉ cần có 1,2 người bạn... hiển thị thêm Có lẽ tớ là người cầu toàn. Nhiều lúc tớ thích có thật nhiều bạn bè vì mỗi người đều có những tính cách, sở trường, kinh nghiệm sống hay riêng mà tớ có thể học hỏi và làm cho cuộc sống của mình trở nên phong phú. Nhưng có những lúc gặp những khó khăn vấp ngã trong cuộc sống, tớ lại thấy chỉ cần có 1,2 người bạn thân thiết chịu lắng nghe và ở bên mình là đủ. Tớ nghiệm ra không thể có tất cả được vì để làm bạn cần có thời gian dành cho nhau, mà tớ thì không thể dành thời gian cho tất cả mọi người được. Theo bạn, người ta sẽ hạnh phúc hơn nếu có nhiều bạn bè xã giao hay ít bạn bè nhưng là những người bạn thân thiết?...Có lẽ tớ sẽ chọn 1 trong 2 mà thôi.
Cập nhật: Đây là câu hỏi nằm trong cuộc thi "Tình Bạn Tuyệt Vời". Nếu bạn muốn tham gia cuộc thi 1 cách hợp lệ, hãy đăng kí thông tin ngay tại đây: http://advision.webevents.yahoo.com/scp/viewer/index.php?client_id=5482&event_id=19709. Bạn cũng có thể xem thêm thông tin về cuộc thi "Tình Bạn Tuyệt Vời"... hiển thị thêm Đây là câu hỏi nằm trong cuộc thi "Tình Bạn Tuyệt Vời". Nếu bạn muốn tham gia cuộc thi 1 cách hợp lệ, hãy đăng kí thông tin ngay tại đây: http://advision.webevents.yahoo.com/scp/viewer/index.php?client_id=5482&event_id=19709.

Bạn cũng có thể xem thêm thông tin về cuộc thi "Tình Bạn Tuyệt Vời" tại blog của YHD để biết làm sao để là 1 trong 10 người nhận quà "sành điệu" từ chương trình: http://vn.myblog.yahoo.com/hoi-dap/article?mid=1046
52 câu trả lời 52