Bệnh sừng hóa có cách chữa ko?

cho hỏi bệnh sừng hóa là như thế nào? và có cách j` chữa trị hoàn toàn được ko?
3 câu trả lời 3