Những cảm nhận sâu sắc của anh (chị) qua tìm hiểu cuộc đời và thơ văn Nguyễn Đình Chiểu?

Gíup mình lập dàn ý bài văn nghị luận văn học này nha hoặc có bài nào hay hay nhớ gửi cho mình để tham khảo.
Thanks
2 câu trả lời 2