Phân khúc thị trường là gi?

Em thấy đa phần các công ty điều nói là thực hiện theo chiến dịch "phân khúc thị trường" mà em không hiểu gì cả.Em mong các anh,chi giúp em.Nhớ cho ví dụ.Em cảm ơn a!!!
5 câu trả lời 5