Kể về một việc em đã làm khiến bố mẹ vui lòng?

Tập Làm Văn lớp 8, bài viết số 2.
Văn tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm
Ai đã làm wa rùi, hay bít cách làm thì giúp em với nhé, cho điểm tối đa lun :D :))
3 câu trả lời 3