Tại sao lại EVN lại muốn tăng "lạm phát"?

Tập đoàn điện lực Việt Nam, EVN, thể chế độc quyền các nhà máy phát và mạng lưới phân phối điện trong nước, đang trình chính phủ đề nghị tăng giá điện trong năm 2009. EVN cho rằng trong tương lai, giống như xăng dầu, giá điện tại Việt Nam sẽ có lúc lên, hoặc xuống, theo diễn biến của thị trường trong nước và quốc... hiển thị thêm Tập đoàn điện lực Việt Nam, EVN, thể chế độc quyền các nhà máy phát và mạng lưới phân phối điện trong nước, đang trình chính phủ đề nghị tăng giá điện trong năm 2009.
EVN cho rằng trong tương lai, giống như xăng dầu, giá điện tại Việt Nam sẽ có lúc lên, hoặc xuống, theo diễn biến của thị trường trong nước và quốc tế.
EVN muốn điện cho sản xuất tăng giá 15,5%. Điện cho kinh doanh, sinh hoạt dự kiến tăng 16%.
Bạn nghĩ sao?
5 câu trả lời 5