Ai là người đầu tiên phát biển trái đất hình tròn và xoay quanh mặt trời? Và ai chứng minh?

7 câu trả lời 7