Vì sao phân hữu cơ dùng để bón lót là chính ? dùng phân hữu cơ để bón thúc có được không ?

nhanh lên nhé
9 câu trả lời 9