Người ta cần có một tình yêu như thế nào ?

Đó là tình yêu của nam và nữ , mà trong tình yêu đó không phân biệt hoàn cảnh phát sinh; không phân biệt tuổi tác , kế mưu sinh; không phân biệt không gian địa lý xa hay gần. Người ta cần có một tình yêu ra sao để có thể làm cho người mình yêu cảm thấy hạnh phúc?
11 câu trả lời 11