Chùa môt cột được xây dưng vào thời gian nào? tên gọi khác là gì?

3 câu trả lời