Trồng loại cỏ nào trên sân trượt cỏ?

Hiện nay các sân trượt cỏ đã có cả ở Miền Bắc lẫn Miền Nam. Tôi muốn biết rõ loại cỏ nào được dùng để trồng trên sân và cách thức chăm sóc?
1 câu trả lời 1