Chứng minh bài toán hình học lớp 8?

Cho tam giác ABC, kẻ 3 đường thẳng AM,BN,CP nằm trong tam giác. G là giao điểm của 03 đường thẳng trên. Chứng minh rằng nếu S tam giác GAC= S tam giác GBC= S tam giác GAB (S là diện tích) thì G là trọng tâm của tam giác.
Ai biết nhiều các giải chỉ dùm-Cảm ơn!
4 câu trả lời 4