Liệu có thể làm gì không để thay đổi quyết định của Chính phủ Nhật về việc tạm ngưng cho Việt Nam vay vốn ODA?

http://vn.news.yahoo.com/vne/20081204/tbs-nhat-tam-ngung-cap-von-uu-ai-cho-vn-2cb0122.html. 1 tin không vui vào tháng cuối năm 2008 cho VN. Liệu có thể làm gì không để bày tỏ sự trân trọng của VN đối với nguồn vốn đó và rằng chúng ta sẽ thực sự tận dụng tốt và đúng nghĩa sự trợ giúp đó? Nếu có biện pháp, thì sẽ mất... hiển thị thêm http://vn.news.yahoo.com/vne/20081204/tb... 1 tin không vui vào tháng cuối năm 2008 cho VN. Liệu có thể làm gì không để bày tỏ sự trân trọng của VN đối với nguồn vốn đó và rằng chúng ta sẽ thực sự tận dụng tốt và đúng nghĩa sự trợ giúp đó? Nếu có biện pháp, thì sẽ mất bao lâu để có thể thực hiện để thuyết trình với Nhật?
Cập nhật: đường link đúng: http://vn.news.yahoo.com/vne/20081204/tb...
45 câu trả lời 45