Có phải những đầu óc sáng tạo kiệt xuất luôn là những người có chỉ số thông minh (IQ) cao?

Những đặc trưng nào thường có ở một thiên tài sáng tạo?
Cập nhật: Từ cuộc sống hàng ngày tôi thường thấy rất nhiều người thông minh lúc nhỏ song lại chẳng làm được nhiều khi bước vào đời. Ngược lại, nhiều người không có những biểu hiện thông minh đặc biệt nào lại rất thành công trong cuộc sống sáng tạo của mình. Rồi tìm hiểu ra mới biết rằng điều này cũng xảy ra trên phạm vi thế... hiển thị thêm Từ cuộc sống hàng ngày tôi thường thấy rất nhiều người thông minh lúc nhỏ song lại chẳng làm được nhiều khi bước vào đời. Ngược lại, nhiều người không có những biểu hiện thông minh đặc biệt nào lại rất thành công trong cuộc sống sáng tạo của mình.
Rồi tìm hiểu ra mới biết rằng điều này cũng xảy ra trên phạm vi thế giới. Ví dụ như nhà bác học Mỹ đã được giải thưởng Nobel vật lý Richard Feinman lẫy lừng có rất nhiều công trình vật lý - toán học vĩ đại chỉ có chỉ số thông minh như người bình thường IQ=122 (chỉ số IQ max = 160, người được coi là có tài có IQ nằm trong khoảng 130 - 145, thiên tài xuất chúng 145 - 160). Chính Richard Feinman, một nhà vật lý lớn của Mỹ từng đoạt giải Nobel, đưa ra lời giải thích của mình về những sự trùng hợp không thể tin nổi, thường được lý giải bằng một hành động trực giác chứ không phải bằng trí thông minh thường thấy hay các kiến thức đã được học.
Cập nhật 2: Tất nhiên không thể nói là những người có chỉ số IQ cao không phải là những nhà phát minh hay những người sáng tạo kiệt xuất. Họ có nhiều khả năng để trở thành những người như vậy. Xin được trích dẫn nhận định về đặc trưng có ở những thiên tài sáng tạo của Michael Michalko: 1. Các thiên tài kiệt xuất luôn nhìn... hiển thị thêm Tất nhiên không thể nói là những người có chỉ số IQ cao không phải là những nhà phát minh hay những người sáng tạo kiệt xuất. Họ có nhiều khả năng để trở thành những người như vậy.
Xin được trích dẫn nhận định về đặc trưng có ở những thiên tài sáng tạo của Michael Michalko:
1. Các thiên tài kiệt xuất luôn nhìn các vấn đề theo mọi góc độ;
2. Các thiên tài kiệt xuất bằng trực giác có thể nhìn thấy nhiều giầcm người thường không bao giờ tưởng tượng nổi;
3. Các thiên tài kiệt xuất là những người làm việc say mê, không ngừng;
4. Các thiên tài kiệt xuất có thể kết hợp mọi vấn đề khác biệt với nhau, vi dụ giữa toán học với sinh học, vật lý với hội họa thơ ca... (ví dụ trường hợp leona de vinci, Gregor Mendel...);
5. Các thiên tài kiệt xuất luôn tự tạo ra thời cơ chứ không đợi các cơ hội đến với mình.
18 câu trả lời 18