Cần tìm file trên chính My computer của mình?

Cách tìm ra file đang ơ ổ đĩa của máy mình mà mình kô biết nó đang ở đâu? anh chị nào biết bày em cái em có 1 tập tin trong máy mình rất quan trọng nhưng khi trước cất trông đó mà giơ wen mất tiêu rồi anh chị nào cố gắn post nhanh nhanh hộ em , em đang cần rất gấp đấy nhá khi lên Run tìm thì thấy đc file đó... hiển thị thêm Cách tìm ra file đang ơ ổ đĩa của máy mình mà mình kô biết nó đang ở đâu?
anh chị nào biết bày em cái
em có 1 tập tin trong máy mình rất quan trọng nhưng khi trước cất trông đó mà giơ wen mất tiêu rồi
anh chị nào cố gắn post nhanh nhanh hộ em , em đang cần rất gấp đấy nhá
khi lên Run tìm thì thấy đc file đó nhưng kô biết nó ơ đâu, còn khì vào Search thì lại tìm kô thấy vậy mới điên có ai biết xin liên hệ str.trct@yahoo.com
5 câu trả lời 5