Ai biết xin chỉ dùm về hội chứng XXX?

nhờ các bạn cho biết về triệu chứng của bệnh siêu nữ (có 3 NST X), giải thích càng rõ ràng càng tốt nhé, cám ơn thật nhiều
Cập nhật: Các ban vui lòng cho biết thêm vài triệu chứng của bệnh này, cám ơn thật nhiều
Cập nhật 2: cứu mạng với, mình bị một người mà minh nghi ngờ là một ...siêu nữ theo...
nên nhờ các bạn nói giùm các triệu chứng của bệnh này,
hình như linhfom29 nói phải, nếu bảo tử cung teo,.. thì mình làm sao mà biết được, nhờ các bạn giúp thêm các triệu chứng, gấp lắm rùi, xin đa tạ.
4 câu trả lời 4