Enzim và vai trò của enzim?

Theo dõi
 • Theo dõi công khai
 • Theo dõi riêng tư
 • Bỏ theo dõi
Câu trả lời hay nhất
enzim la chat xuc tac sinh hoc co ban chat la pro
vai tro: xuc tac cac phan ung hoa hoc:nho enzim ma su dong hoa & di hoa co the xay ra nhanh chong trong dieu kien nhiet do & ap suat binh thuong ò co the. kiem soat cac phan ung hoa hoc dac biet: do ezim co tinh dac thu cao nen no kiem soat duoc cac phan ung hoa hoc & dieu chinh toc do phan ung tuong ung voi dieu kien trao doi chat of co the.
 • Xếp hạng
 • Bình luận

Câu trả lời khác (1)

 • toantt2 đã trả lời 5 năm trước
  Enzim là một chất xúc tác sinh học được tạo ra bởi cơ thể sống.
  Vai trò: Nhờ enzim mà các quá trình sinh hóa trong cơ thể sống xảy ra rất nhạy với tốc độ lớn trong điều kiện sinh lí bình thường. Khi có enzim xúc tác, tốc độ của một phản ứng có thể tăng hàng triệu lần. Nếu tế bào không có các enzim thì các hoạt động sống không thể duy trì được vì tốc độ của các phản ứng sinh hoá xảy ra quá chậm. vai trò của enzim là làm giảm năng lượng hoạt hoá của các chất tham gia phản ứng, do đó làm tăng tốc độ của phản ứng. Mỗi enzim thường chỉ xúc tác cho một hay vài phản ứng. Hoạt tính của enzim có thể bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố như nhiệt độ, pH, nồng độ cơ chất…
  • 1
  • Bình luận
 • Sign In 

  để thêm câu trả lời của bạn

Ai đang theo dõi câu hỏi này?

  %
  CÂU TRẢ LỜI HAY NHẤT
  Thành viên kể từ:
  Điểm: Điểm: Cấp bậc
  Tổng số câu trả lời:
  Số điểm tuần này:
  Theo dõi
   
  Bỏ theo dõi
   
  Chặn
   
  Bỏ chặn