Tế bào vi khuẩn co kích thước nhỏ và cấu tạo đơn giản đem lại cho chúng ưu thế gì ?

Đây là những câu hỏi trong đề cương môn Sinh-10 của tớ, thứ sáu này mình thi rồi.Nên những câu hỏi của mình đưa ra đều rất cần thiết. Các bạn trã lời nhanh nhanh cho mình với nhé>> thanks
1 câu trả lời 1