người thụ hưởng là gì?

thụ hưởng tiện ích hạ tầng dự án, nhà hàng, nhà trẻ ,khu vui choi, trung tâm thương mại

2 Câu trả lời

Xếp hạng
Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.