Người thụ hưởng là gì?

thụ hưởng tiện ích hạ tầng dự án, nhà hàng, nhà trẻ ,khu vui choi, trung tâm thương mại
2 câu trả lời 2