Em muốn tìm nhà cung cấp giống cỏ lá gừng số lượng lớn và chuyên nghiệp tại TP HCM. Bác nào biết xin chỉ dùm?

Cập nhật: Diện tích khoảng gần 4000m2.
Cập nhật 2: Diện tích khoảng gần 4000m2.
2 câu trả lời 2