Lực ma sát xuất hiện khi nào?công thức tính lực ma sát?

phương pháp xác định hệ số ma sát trườtduung mặt phẳng nghiêng?CM hệ số ma sát = tan anpha trừ a chia cho g nhân cos anpha
ai bít giúp em zới thánk nhìu
9 câu trả lời 9