Sao không ai trả lời tôi thế.?

Tôi đang muốn học sửa chữa hệ thống Điện ô tô. Vậy tôi phải học ở đâu trong Hà Nội. Chỗ uy tín chất lượng.
4 câu trả lời 4