Chatroom bị lỗi,ai giúp giùm mình với????????

vào đến vietnam rồi,có lúc vào đến enter chat,có lúc chỉ vào đến cái khung join room thì nó hiênh thông báo này : Signing in to chat took longer than expected.please try again later sửa lỗi này làm sao đây,hay là lỗi của yahoo,hình như cái này nó nói là cần thời gian lâu hơn để vào thì phải 5 sao + 10d cho ai... hiển thị thêm vào đến vietnam rồi,có lúc vào đến enter chat,có lúc chỉ vào đến cái khung join room thì nó hiênh thông báo này : Signing in to chat took longer than expected.please try again later
sửa lỗi này làm sao đây,hay là lỗi của yahoo,hình như cái này nó nói là cần thời gian lâu hơn để vào thì phải
5 sao + 10d cho ai trả lời đúng và nhanh nhất ^_^
1 câu trả lời 1