Ai biết giúp mình với!?

Ổ cứng máy tính tôi được chia làm 3 (A,C,D) tự dưng bây giờ lại tự xuất hiện một ổ nữa vơis dung lượng bằng 0 tên là ổ Z. khi click chuột vào nó thì nó bắt fomat nhưng tôi k dám fomat vì khi bấm vào chữ fomat thì cửa sổ xuất hiện báo 111Gb (bằng với dung lượng toàn bộ ổ cứng của tôi). ai biết tại sao và có cách nào... hiển thị thêm Ổ cứng máy tính tôi được chia làm 3 (A,C,D) tự dưng bây giờ lại tự xuất hiện một ổ nữa vơis dung lượng bằng 0 tên là ổ Z. khi click chuột vào nó thì nó bắt fomat nhưng tôi k dám fomat vì khi bấm vào chữ fomat thì cửa sổ xuất hiện báo 111Gb (bằng với dung lượng toàn bộ ổ cứng của tôi). ai biết tại sao và có cách nào xóa ổ đó đi giúp tôi với. cảm ơn nhiều!
1 câu trả lời 1