Em có bị gay không ?

Em luôn muốn tắm, ngủ chung với 1 đứa con trai gần bằng tuổi em (14) và "chơi" với nó (nhưng chưa có ai hết).Mỗi khi đọc những câu hỏi ở "SK Đàn ông", DV em cứ cương quài. Em có bị sao không? Làm sao chữa đây?
6 câu trả lời 6