Tinh Trùng có vị như thế nào? ?

Tại sao tt khj qh người pnữ lại có thế uống như nước. Nó có mùi như thế nào?
8 câu trả lời 8