Google nhà em có vấn đề?

khi em vào google.com.vn thì nó hiện ra một tranh web nội dung ko lành mạnh. bây giờ em phải làm sao ah. :((
5 câu trả lời 5