Xin hỏi về mediafire.com nhờ các bạn chỉ giúp...?

sao tôi download mediafire .com chỉ được 99,9% là host dừng lại , không cho download tiếp nữa, xin các bạn vui lòng chỉ cách khắc phục , rất cám ơn
4 câu trả lời 4