Con gái mà thủ dâm thì lúc nào mới đạt đến cực khoái?

như con trai mà thủ dâm, giỏi lắm cũng chỉ đến khi xuất ra là cực khoái rồi, là nằm im không động đậy rồi
nhưng con gái thì sao? chẳng biết lúc nào thì con gái có thể kết thúc 1 lần thủ dâm được?
mà con gái thủ dâm nhiều thì có hại gì không???
7 câu trả lời 7