" Tự do ngôn luận " được hiểu như thế nào là đúng ?

Có phải muốn nói gì thì nói, muốn khích bác ai thì khích bác ?
Như trong diễn đàn này ? Nhiều bạn hỏi đáp không suy nghĩ ? Vậy có phải là " tự do ngôn luận" ? Và câu hỏi của tôi có phải là " tự do ngôn luận" ?

Mong câu trả lời từ nhiều phía và nhiều khía cạnh của các bạn !
Rất cảm ơn !
13 câu trả lời 13