" Tự do ngôn luận " được hiểu như thế nào là đúng ?

Có phải muốn nói gì thì nói, muốn khích bác ai thì khích bác ? Như trong diễn đàn này ? Nhiều bạn hỏi đáp không suy nghĩ ? Vậy có phải là " tự do ngôn luận" ? Và câu hỏi của tôi có phải là " tự do ngôn luận" ? Mong câu trả lời từ nhiều phía và nhiều khía cạnh của các bạn ! Rất cảm ơn... hiển thị thêm Có phải muốn nói gì thì nói, muốn khích bác ai thì khích bác ?
Như trong diễn đàn này ? Nhiều bạn hỏi đáp không suy nghĩ ? Vậy có phải là " tự do ngôn luận" ? Và câu hỏi của tôi có phải là " tự do ngôn luận" ?
Mong câu trả lời từ nhiều phía và nhiều khía cạnh của các bạn !
Rất cảm ơn !

Câu hỏi này tôi đăng lần 2 vì muốn nghe ý kiến của các bạn bên nhóm TT & SK !
Mong các bạn cho ý kiến ! Chân thành cảm ơn !
19 câu trả lời 19