Tại sao cần bố trí hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động cho công trình ?

Câu hỏi đầy đủ là "Tại sao cần bố trí hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động cho công trình ? Các thiết bị chủ yếu của hệ thống báo cháy"

rất cám ơn những thông tin phản hồi
1 câu trả lời 1