Mèo đang nuôi con mà có hiện tương sùi bọt mép,miệng dật,nhưng vẫn cho con bú và ăn bình thường,nó có bị sao k?

nó mới bị 2 hôm nay,sau khi mẹ tôi đem con của nó xuống ổ vì nó tha con đi lung tung,có phải đó là hiện tượng"phải vía" thường thấy ở những con mèo đang chăm con nhỏ.?nó vẫn chăm sóc con và ăn bình thường ,làm ơn giải đáp giúp,tôi đang rất lo cho miu nhà tôi.....???
9 câu trả lời 9