Tôi nhận thấy anh có vẻ yêu tôi nhưng do lúc đó tôi thấy bối dối nên đã không để anh nói ra và thế là bây giờ?

anh ấy đã xa tôi,bây giờ thì tôi mới biết tôi đã yêu anh ấy thực sự nhưng tôi lại không còn cơ hội gần anh để nói cho anh biết,giờ đây anh đã có thái độ lạnh nhạt với tôi.vậy tôi có nên gặp anh để nói cho anh biết về tình cảm của tôi lúc này không?
4 câu trả lời 4