Làm album ảnh gia đình sao cho đẹp?

Tôi chụp ảnh gia đình từ máy kỹ thuật số, bây giờ muốn đưa vào vi tính để in sang đĩa gửi về Việt Nam cho ông bà hai bên Nội Ngoại xem nhưng không biết phải xử lý kỹ thuật làm sao cho tập album đó được lồng vào cảnh vật hoặc có nhạc nền ? Tôi đã làm thử nhưng ảnh và nhạc không lồng vào nhau được mà ảnh trước , nhạc... hiển thị thêm Tôi chụp ảnh gia đình từ máy kỹ thuật số, bây giờ muốn đưa vào vi tính để in sang đĩa gửi về Việt Nam cho ông bà hai bên Nội Ngoại xem nhưng không biết phải xử lý kỹ thuật làm sao cho tập album đó được lồng vào cảnh vật hoặc có nhạc nền ? Tôi đã làm thử nhưng ảnh và nhạc không lồng vào nhau được mà ảnh trước , nhạc sau...? Máy nhà tôi là máy Panasonic cầm tay
3 câu trả lời 3