Đợi mãi sang năm mới để tìm việc mà vẫn chưa tìm được?

Mình gửi tới hơn chục hồ sơ rồi mà vẫn k ăn thua. Đi phỏng vấn toàn bị out thôi. Ai có kinh nghiem gì giúp mình với. Mình ra trường từ tháng 7 mà vẫn chưa tìm được việc. Hu hu
4 câu trả lời 4